Direk Yükleme Testleri

Direkler başta enerji iletimi, haberleşme, aydınlatma olmak üzere günümüz altyapısında çok önemli roller oynamaktadırlar. Özellikle orta, yüksek ve çok yüksek voltaj enerji iletim hattı direklerinin servislerinde kesinti olması çok maliyetli sonuçlar doğuracağından, doğru şekilde tasarlanıp üretildiğinin birebir ölçekli testlerle doğrulanması çok büyük önem arz etmektedir.

Tüm dünyada işverenler ve idareler bu gibi projelerde direk tasarımcı ve tedarikçi firmalarından bu hizmeti talep etmektedir. Bu talep yeni tasarlanmış ya da geliştirilmiş bir direk için olabileceği gibi bir hat boyunca yapılacak çok sayıdaki direğin numuneleri için de olabilir.

Testler sayesinde direğin tasarımının doğrulanmasının yanı sıra, üretim hataları, montaj zorlukları ve iyileştirilebilecek noktalar gibi birçok parametre de gözlenebilmektedir.

Direklerin test prosedürleri ile ilgili detaylar ASCE 10-97, ASCE Manual 52, IEC 60652, IS802 Part III gibi standartlarda tanımlanmıştır. Direkler genel olarak 2 tür teste tabi tutulurlar. Birinci tür olan Tasarım Testinde direkler servis ömrü boyunca maruz kalacağı en büyük yüklere ve istenirse tahribat oluşturacak kadar ilave yüklere kademe kademe tabi tutulurlar. İkinci tür olan Numune Testinde ise seri bir üretim grubundan rastgele seçilen direkler servis ömrü boyunca maruz kalacağı yüklere tabi tutularak gerekli kalite ve dayanımı sağladıklarından emin olunur.

Kalite sistemini ISO IEC 17025’e göre kurmuş ve uygulamakta olan ENA Test Merkezi A.Ş.’de direk testleri EN IEC 60652 standardına uygun olarak yapılmaktadır.